phương pháp thực tập

Chia sẽ những lời khuyên khi đi thực tập

Đừng tức giận hay phật lòng khi người khác nhận xét không tốt về bạn, vì chỉ có những người muốn bạn tốt lên thì

Bật mí các kinh nghiệm khi thực tập

Khi bạn không xin phản hồi về hiệu quả công việc của mình thì sẽ chẳng ai nói với bạn điều đó. Nếu bạn đã