không nên làm gì khi đi thực tập

Những điều mà các thực tập sinh không nên làm

Bạn có thể nhận thông tin từ nhiều hướng và đối tượng khác nhau. Nhưng khi chính bạn trình bày và phát biểu ý kiến