lỗi phỏng vấn

Những chiêu phỏng vấn tinh vi mà bạn cần phải lường trước

Họ có thể dễ dàng nói “luyên thuyên” để lấp đầy sự yên lặng và đưa ra những thông tin bộc trực hoặc không có