nghề nghiệp

5 nghề cần phải làm trước khi muốn khởi nghiệp kinh doanh

Điều này làm tăng sự thúc đẩy cao cho việc thể hiện năng lực của bạn trước mọi người. Bạn cần có cái nhìn công

50% ngành nghề hiện tại sẽ biến mất sau 10 năm nữa

Đặc biệt, bản nghiên cứu dự đoán giới trẻ sẽ làm việc để tìm hạnh phúc, ý nghĩa cuộc sống hơn là mục đích kiếm